Forside

Din partner på jernbanen

Uddannelser udføres i samarbejde med Banedanmark:

 

 • Dansk SR for tyske lokomotivfører, som befarer Tønder Station og Padborg Station
 • Materiel- & Infrastrukturuddannelser for Banedanmark
 • Uddannelsernerne kan tilbydes i egne lokaler og køretøjer eller med fleksibelt undervisningskoncept, med rullende kursuslokaler og som indlejet kørelærer hos uafhængige entreprenører
 • Rangerlederkursus
 • Vognklargøringskursus
 • Litrakursus

Følgende arbejdsopgaver udføres:

 

 • Lokomotivinstruktør opgaver
 • Lokomotivfører opgaver
 • Togklargøring
 • Sidemandsoplæring i forskellige arbejdsopgaver
 • Landsdækkende lodskørsel på Banedanmark licens
 • Testkørsel i nyanskaffelser
 • Banedanmark sikkerhedsgodkendte entrepenøropgaver
 • Reparation og service af jernbanemateriel udføres fra velassorteret værkstedsbil

Kontakt:

 

RAILSERVICE

v/ Erik Jessen

Hærvejen 75

DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 51 70 68 99

info@railservice.dk